Verwijsformulier voor eerstelijnspsychologische zorg niet langer noodzakelijk

Binnen de nieuwe conventie psychologische functies in de eerste lijn is een verwijsformulier niet langer noodzakelijk. Wij vatten de belangrijkste zaken uit de update van de Oost-Vlaamse netwerken Geestelijke Gezondheidszorg voor je samen. 

 

 

 

Public Mental Health

De nieuwe conventie vertrekt vanuit een Public Mental Health perspectief. Doel? De gehele bevolking aanspreken. Belangrijke pijlers? Vroegdetectie en interventie, groepsgericht werken, vindplaatsgericht werken, enz.
 

Twee zorgvormen: eerstelijnspsychologische zorg en ambulant gespecialiseerde zorg

Binnen de conventie worden er twee zorgvormen aangeboden: eerstelijnspsychologische zorg en ambulant gespecialiseerde zorg. Het grootste verschil situeert zich in het aantal sessies en hierdoor ook in de manier van werken: kortdurend en oplossingsgericht versus meer aandacht voor psychodiagnostiek en behandeling. Bij eerstelijnspsychologische zorg wordt ook gekeken hoe deze zo dicht mogelijk bij de cliënt (“vindplaatsgericht”) kan aangeboden worden. 

In Oost-Vlaanderen is voorlopig enkel de functie individuele eerstelijnspsychologische zorg actief voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Deze wordt aangeboden door de klinisch psychologen en orthopedagogen die reeds vanuit de vorige conventie waren aangesloten bij de netwerken. I.t.t. de vorige conventie zijn deze nu rechtstreeks toegankelijk, waardoor een verwijsformulier niet langer noodzakelijk is, al kan het natuurlijk nuttig blijven.

De eerste sessie is gratis voor de cliënt, voor de volgende sessies gelden dezelfde tarieven als voorheen: €11 of €4 in geval van een verhoogde tegemoetkoming. Het maximum aantal sessies is 8 per jaar bij volwassenen en 10 per jaar bij kinderen en jongeren. Het eerstelijnspsychologisch aanbod dat hiervoor beschikbaar is kan je op de website van het PAKT (volwassenen) en RADAR (kinderen en jongeren) terugvinden. Dit aanbod wordt binnenkort uitgebreid. 

 

Lees hier de volledige update.