Vervuilende stoffen in ons lichaam, wat dragen we met ons mee?

Op 5 november organiseert het Steunpunt Milieu en Gezondheid samen met de huisartsenvereniging Gent een infomoment over het humaan biomonitoringsonderzoek in de Gentse Kanaalzone, specifiek voor huisartsen. Binnenkort worden immers de resultaten bekendgemaakt van dit onderzoek, en vragen over persoonlijke resultaten komen vaak terecht bij de huisarts. 

Begin 2013 startte het Steunpunt Milieu en Gezondheid een humaan biomonitoringsonderzoek bij 14-15 jarige jongeren in de Gentse kanaalzone. Bedoeling van dit onderzoek was na te gaan of wonen nabij de industriezone van de Gentse kanaalzone een invloed heeft op de gezondheid. Om deze vraag te beantwoorden werd de aanwezigheid van milieuvervuilende stoffen in bloed-, urine- en ademstalen onderzocht, alsook het optreden van mogelijke gezondheidseffecten. In totaal namen 400 jongeren uit de regio deel aan dit onderzoek.

Op het infomoment zal het onderzoek worden voorgesteld door de studiearts, en zal worden ingegaan op veel gestelde vragen.

Accreditering voor dit infomoment is aangevraagd.

Datum: 05/11/2014 – 20u30 (er worden broodjes voorzien)
Locatie: HVG/Logo Gezond+, Baudelokaai 7-8, Gent 
Inschrijven: graag een seintje aan Dries Coertjens, vóór 2 november
Meer info over het onderzoek: www.milieu-en-gezondheid.be