Verhoogde waakzaamheid legionella-pneumonie

De laatste weken ziet de dienst infectieziektebestrijding van het Agentschap Zorg en Gezondheid een stijging van het aantal gevallen van Legionella pneumophila in de regio van Gent, vooral in Oostakker. Indien uw patiënt een klinisch beeld heeft passend bij legionellose, neem contact op met de dienst infectieziektebestrijding.

Drie Gentse ziekenhuizen deden meldingen. Alle gevallen worden momenteel in kaart gebracht om een mogelijke bron te vinden.

Omdat mensen kunnen besmet worden via aerosol, willen we u als arts uit de omgeving van Gent hierover informeren en vragen waakzaam te zijn voor mogelijke gevallen van legionellose bij uw patiënten.

Een Legionella-pneumonie kan klinisch niet onderscheiden worden van een longontsteking veroorzaakt door andere verwekkers. De diagnose kan alleen bevestigd worden door middel van microbiologisch onderzoek. De ziekte gaat vaak gepaard met een niet-productieve hoest met pijn op de borst. Bij 60% van de gevallen zijn er ook neuropsychologische stoornissen (hoofdpijn, lethargie, verwardheid), 25% gaat gepaard met diarree, 20% met misselijkheid en/of braken. Een Legionella-pneumonie leidt relatief vaak tot ziekenhuisopname en verblijf op IZ.

Indien uw patiënt een klinisch beeld heeft passend bij legionellose, vragen wij u om contact op te nemen met de dienst infectieziektebestrijding (via mail: infectieziektebestrijding.oostvlaanderen@zorg-en-gezondheid.be of telefonisch: 09 276 13 70). U vindt de biref in bijlage.