Verdoken spijbelen

Aanpak van Verdoken Spijbelen loont! Spijbelen zit in een langzaam dalende trend in het secundair onderwijs. Ook het aantal kinderen dat 10 halve dagen of meer thuis bleef met briefje van thuis of door dokterattest daalde voor 2de keer op rij (-2,3%) naar een totaal van  32,7% van schoolpopulatie secundair onderwijs Gent.

 

 

 

De analyse van ’t Steunpunt in 2011-2012 bevestigt[1]:

  • meisjes zijn meer afwezig dan jongens omwille van ziekte
  • hoe ouder, hoe meer afwezigheden om medische redenen
  • vooral in het Beroeps Secundair Onderwijs en Kunst Secundair Onderwijs worden leerlingen geregistreerd als ziek.

Wij willen alle artsen oproepen om alert te blijven voor verdoken spijbelen en dit niet met een attest toe te dekken. Vaak zijn er meerdere problemen in zulke gezinnen aan de hand en is een samenwerking met de CLB-artsen van groot belang.

Ook in geval van chronisch zieke kinderen is een overleg nodig, de CLB-arts is gemachtigd om een attest voor de school op te maken voor een langdurige aandoening, zodoende moet de huisarts niet telkens een attest schrijven (bijv in geval van migraine, reuma, ed)

U kan de CLB-arts van de betreffende school gemakkelijk opzoeken via de database: http://www.ond.vlaanderen.be/leerplicht/actoren/artsen/ (wachtwoord: ‘Leerling’)

Tenslotte wil de HVG graag voor uw navormingskring of Lok een aanbod doen om een vorming rond Verdoken Spijbelen te organiseren in samenwerking met de CLB-artsen.
U kan een aanvraag per mail doen bij coordinator@hvg.be.