Veranderingen SIS en ISI+ -kaart

Vanaf 1 januari 2014 zullen de ziekenfondsen geen nieuwe SIS-kaarten meer uitreiken. Tijdens een overgangsperiode zal de SIS-kaart nog gebruikt kunnen worden voor de identificatie en zullen de houders van de SIS-kaarten hun kaart ook tot eind 2015 bijhouden.

Een ISI+-kaart zal worden uitgereikt aan de personen die geen aanspraak kunnen maken op een elektronische identiteitsbewijs maar die wel sociale dekking genieten om zich in België te laten verzorgen.

Alle informatie over de SIS-kaart en andere elektronische identiteitsbewijzen kunt u hier terugvinden.

De SIS-kaart wordt ook niet opgenomen in de elektronisch identiteitskaart (eID).

De ISI+ -kaart zal dus geleidelijk worden uitgereikt:

  • aan de personen die niet over een elektronisch identiteitsbewijs kunnen beschikken, maar die wel beschikken over een sociale dekking om in België gezondheidszorg te ontvangen (naar schatting 170.000 personen), voornamelijk:
    • grensarbeiders die in het buitenland wonen en in België werken
    • gepensioneerden met een buitenlandse nationaliteit die naar het buitenland vertrokken zijn na in België te hebben gewerkt en tot het Belgische socialezekerheidssysteem te hebben bijgedragen
  • aan alle kinderen < 12 jaar (1.524.000)
    • de 825.000 kinderen die over een Kids-ID beschikken – deze kaart dient om de drie jaar verlengd te worden – ontvangen eveneens gemakshalve een isi+-kaart voor een eenvormige behandeling binnen de gezinnen.