Verandering medische kaarten OCMW Gent

Vanaf 1 april 2014 worden door het OCMW Gent 4 types 'medische kaarten' uitgereikt. De verschillende types medische kaarten, samen met een kort overzicht van deze kaarten, vindt u in onderstaande documenten. Kaart 'type 1', met terugbetaling van het volledige bedrag, zal nog steeds het meest voorkomen. Maar de andere types, met slechts gedeeltelijke terugbetaling, kunnen ook uitgereikt worden.

Sedert oktober 2013 hebben de 'medische kaarten' de vorm van een A4 document 'informatieformulier mbt medische hulp', voorzien van een stempel van het OCMW Gent en waar mogelijk ook van een foto van de begunstigde. Dit formulier wordt per gerechtigde afgeleverd en vermeldt de periode en de draagwijdte van dekking.


Op de nieuwe medische kaarten zal steeds de naam, het telefoonnummer en het e-mailadres van de maatschappelijk werker vermeld zijn. OCMW Gent vraagt om deze coördinaten te gebruiken voor het opvragen van bijkomende informatie.

 

De werkwijze rond de ten lastenneming van dringende medische hulp blijft verder behouden.