Uitstel lancering aanvraagprocedure DG Personen met een handicap

De Directie-generaal Personen met een handicap (Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid) liet eerder weten dat de aanvraagprocedure voor personen met een handicap zal wijzigen.

Ze ondervinden echter enkele problemen bij de toegang tot het online aanvraagsysteem via de e-ID.

Om te vermijden dat er door technische problemen een vertraging zou ontstaan in de afhandeling van de dossiers, hebben ze ervoor gekozen om de lancering uit te stellen. De nadruk blijft immers liggen op de dienstverlening naar personen met een handicap. De eerder aangekondigde startdatum van 11 april vervalt dus.

U zal zo snel mogelijk en tijdig op de hoogte gebracht worden van de nieuwe startdatum van het project.

De Directie-generaal Personen met een handicap excuseert zich uitdrukkelijk voor deze wijziging en de impact die deze heeft op uw interne organisatie.

 

Wat betekent dit concreet voor u?

Voorlopig blijft de bestaande papieren aanvraagprocedure behouden:

De patiënt kan dus voorlopig nog geen online aanvraag indienen. De DG Personen met een handicap zal de medische informatie ook nog niet bij u kunnen opvragen via de eHealth-box. Uw patiënt zal voorlopig dus als vanouds contact met u opnemen om de papieren formulieren in te vullen.

De website:

De huidige website handicap.fgov.be blijft voorlopig online.

De nieuwe website handicap.belgium.be en het portaal myhandicap.belgium.be gaat pas online zodra de nieuwe procedure er is.

 

Informeren van de artsen

Er werd u al een voorbeeldtekst doorgestuurd om te gebruiken in uw eigen communicatiekanalen. Indien mogelijk, wordt u gevraagd om de publicatie hiervan tegen te houden. Mocht er toch al iets gepubliceerd zijn; op de in het document vermelde link handicap.belgium.be zal meer uitleg te vinden zijn over het uitstel van de nieuwe aanvraagprocedure.

 

Vervolgstappen

Heeft u nog andere vragen over het project? Dan kan u contact met de DG opnemen via  handicare@minsoc.fed.be.