Uitbreiding verhoogde tegemoetkoming voor beheer van GMD bij chronische patiënten

In het nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen 2022-2023 werd afgesproken om de verhoogde tegemoetkoming voor het beheer van het GMD bij chronische patiënten uit te breiden naar 30 tot 85 jaar. Voordien was dit 45 tot 75 jaar. Deze uitbreiding geldt vanaf 1 januari 2022.

De uitbetaling van de GMD’s zal nog steeds elk jaar gebeuren in februari. Het is voor sommige verzekeringsinstellingen echter technisch onmogelijk om aan deze verplichting tegemoet te komen voor de extra uitbetaling in februari 2022 omdat hun systeem nog niet voorzien is op deze nieuwe leeftijdscategorieën. De gevallen die niet konden worden meegenomen in de betaling van eind februari, zullen worden geregulariseerd in een eenmalige betaling die zal plaatsvinden vóór 30/6/2022. 

Wil je meer weten? Lees dan verder op de website van Domus Medica.