Tussenkomst OCMW Gent in gebruik anticonceptie

Het OCMW Gent wil de huisartsen graag op de hoogte brengen van een initiatief dat opgestart zal worden voor een tussenkomst in het gebruik van anticonceptie. De vraag naar extra tussenkomst kwam vanuit verschillende hoeken en het OCMW Gent is bereid om in een aantal zeer specifieke omstandigheden een welbepaalde vorm van anticonceptie, namelijk de prikpil, voor cliënten ten laste te nemen. Dit initiatief heeft tot doel om een zeer kwetsbare groep te bereiken en niet om de behandelende artsen te concureren.

In bijlage vindt u meer informatie over de doelstellingen en de omstandigheden van dit initiatief.