Triagecentrum Gentbrugge

Sinds 1 juli is het triagecentrum gevestigd in de huisartsenwachtpost in Gentbrugge (Kliniekstraat 27). Hier kunnen patiënten, nadat de huisarts (!) een afspraak maakte, terecht voor een coronatest en/of klinisch onderzoek. De recentste versie (18/08/2020) van het protocol vindt u hier.

Het triagecentrum is te vinden door de bewegwijzering op de site te volgen. Patiënten, artsen en personeel kunnen gebruikmaken van de algemene parking. Uitrijden kan aan de hand van een code aan het onthaal. Er werden signalisatieborden en wegwijzers geplaatst op de site naar de huisartsenwachtpost/het triagecentrum.

! Patiënten volgen de wegwijzering ‘Huisartsenwachtpost’ of de groene banners ‘Testing COVID-19’. Ze mogen NIET binnengaan in het klinisch centrum Sint-Jozef van AZ Maria Middelares.