Tijdens de wachtdienst: verslagen en resultaten raadplegen via CoZo

Het is sinds enkele maanden mogelijk voor artsen om via Mediris verslagen en resultaten op de hubs/CoZo te raadplegen tijdens de wachtdienst. Hiervoor dient er wel een therapeutische relatie te zijn met de patiënt en moet de arts aanmelden met zijn of haar eID. 

Maar wat is CoZo precies en wat kunt u terugvinden op CoZo? 

Het Collaboratief Zorgplatform (CoZo) maakt de uitwisseling van gezondheidsgegevens mogelijk tussen de behandelende zorgverleners en tussen u en uw patiënt. Met respect voor de rechten van de patiënt en met de toestemming van uw patiënt worden relevante gezondheidsgegevens gedeeld.  
Van zodra de patiënt gekend is op CoZo en een actieve elektronisch geregistreerde therapeutische relatie met u heeft, kan u de resultaten raadplegen en deze ook met uw patiënt elektronisch en beveiligd delen. Hiervoor dient er dus wel een therapeutische relatie te zijn met de patiënt en moet de arts aanmelden met zijn of haar EID of met een vorm van 2-stapsauthenticatie (SMS-code of authenticator app code).

Om de algemene kennis omtrent CoZo en de hubs te vergroten (zowel bij artsen als bij patiënten), heeft PraktijkCoach een “communicatiekit” uitgebracht die volgende elementen bevat (zie bijlage):

  • Een begeleidende brief voor huisartsen
  • Nederlandse folder Cozo
  • Een presentatie die op het wachtkamerscherm gepresenteerd kan worden

Voor meer informatie kunnen jullie contact opnemen met Praktijkcoach via:

  • info@praktijkcoach.be
  • Tel: 050 77 01 10 (openingsuren: 8u30-22u op weekdagen en op zaterdag van 9u tot 12u)