Terugbetaling Eerstelijnspsychologische zorg

De verzekeringstegemoetkoming voor eerstelijns psychologische zorg voor zowel de doelgroep +65 als ook voor de doelgroep -18 jarigen zal verlengd worden tot 31 december 2022. Dit laten de drie netwerken geestelijke gezondheid in Oost-Vlaanderen (GG ADS, Het PAKT en RADAR) weten. 

De meest actuele lijst met contactgegevens van psychologen/orthopedagogen die ELP-sessies organiseren, kunt u vinden op de websites van de desbetreffende GG-Netwerken.

Wilt u kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen doorverwijzen naar een eerstelijnspsycholoog? Dat kan met dit verwijsformulier.  

COVID-19: tijdelijke maatregelen

Bijkomend zijn de in het kader van COVID-19 genomen tijdelijke maatregelen verder van kracht. Wat betekent dit in de praktijk?

 1. Videoconsulten
  Geconventioneerde klinisch psychologen of orthopedagogen kunnen hun cliënten via videoconsultaties behandelen. De psychologen en orthopedagogen kunnen die videoconsultaties aanrekenen aan de gezondheidszorgverzekering via specifieke pseudonomenclatuurcodes. Zorgverleners die videoconsultaties houden, dienen in het patiëntendossier bij te houden welke eerstelijnspsychologische sessies via videoconsultatie verliepen, met vermelding van datum, uur en duur van de sessie.
   
 2. Behandelingscapaciteit deelnemende klinisch psychologen/orthopedagogen
  De klinisch psychologen/orthopedagogen mogen tijdens de duur van de maatregelen hun maandcapaciteit overschrijden, ook als ze daardoor hun capaciteit op jaarbasis overschrijden.
   
 3. Modaliteiten van het verwijsvoorschrift
  Het verwijsvoorschrift kan schriftelijk op verschillende manieren bezorgd worden. Er wordt aangeraden om zoveel als mogelijk het klassieke voorschrift te gebruiken, vermits dit alle nodige informatie bevat. Echter, tijdens de tijdelijke maatregelen worden ook schriftelijke traceerbare verwijzing van de arts (sms, e-mail, …) naar de psycholoog/orthopedagoog aanvaard.
   
 4. Arbeidsarts als nieuwe verwijzer
  Ook arbeidsgeneesheren mogen doorverwijzen naar het aanbod terugbetaling van eerstelijnspsychologische zorg. Het verwijsvoorschrift mag afgeleverd worden door de arbeidsarts van de preventiedienst waarbij de werkgever van de rechthebbende is aangesloten.

Voor de therapeutische indicatiestelling, hanteert de arbeidsarts het volgende getrapte systeem:

 • binnen de onderneming zal de preventiedienst met arbeidsarts het eerste initiatief nemen om probleemsituaties op te lossen.
 • indien de problematiek op niveau van de preventiedienst niet kan opgenomen worden, kan de arbeidsarts doorverwijzen naar de eerstelijns psychologische zorg.
 • indien het eerder gaat om een acuut posttraumatische problematiek wordt de patiënt verwezen naar gespecialiseerde zorg. 

→ Deze aanpassingen gelden tot de voorlopig nog onbepaalde einddatum.

Template “Zorgcommunicatie voor eerstelijnspsychologische zorg” 

U kunt het template “Zorgcommunicatie voor eerstelijnspsychologische zorg” hier terug vinden. Dit document werd opgesteld in samenwerking met verschillende partners (zorggebruikers, Domus Medica, Universiteit Antwerpen, FOD, Kabinet, RIZIV, netwerken volwassenen, …) om de samenwerking tussen de verwijzers en de eerstelijnspsychologen te versterken. Meer informatie over het template vindt u in de begeleidende brief van het template “Zorgcommunicatie voor eerstelijnspsychologische zorg”. Het template “Zorgcommunicatie voor eerstelijnspsychologische zorg” is eveneens terug te vinden op de website van PAKT onder het tabblad “bijlagen” via deze link.

Voor bijkomende vragen kunt u contact opnemen met Anna-Katharina Simon (Anna-Katharina.Simon@pakt.be) of Eva De Schryver (Eva.DeSchryver@pakt.be)