Telematicapremie 2015: laatste kans om aan te vragen

U hebt nog tot uiterlijk 30 april de tijd om uw telematicapremie voor 2015 aan te vragen. Binnen de drie maanden schrijft het Riziv het bedrag over.

Hebt u nog geen telematicapremie voor het jaar 2015 aangevraagd, dan hebt u nog net iets meer dan een week de tijd om dat te doen. De termijn verloopt onherroepelijk op 30 april. Het bedrag dat het Riziv uitbetaalt, bedraagt voor 2015 817,20 euro. Voor dit jaar is er geen telematicapremie meer voorzien omdat ze geïntegreerd wordt in een nieuwe premie ter ondersteuning van de praktijk en van het gebruik van eHealthdiensten.

De telematicapremie is een forfaitair bedrag dat uitbetaald wordt aan huisartsen die hun GMD’s (globale medische dossiers) elektronisch beheren met een aanvaard softwarepakket. Om in aanmerking te komen voor de premie moet u aan twee voorwaarden voldoen: u moet een erkend huisarts of kandidaat-huisarts zijn (003, 004, 005 of 006) en u gebruikt een aanvaard softwarepakket voor het beheer van uw GMD’s. Aanvaarde softwarepakketten zijn pakketten die de goedkeuring kregen van de medicomut. Volgende pakketten komen in aanmerking:

 • CareConnect (HealthConnect)
 • Epicure (MedicalSoft)
 • HealthOne (HDMP)
 • Le Généraliste (PC Sol)
 • Medidoc (Corilus)
 • Medigest (Corilus)
 • Medinote (The Virtual Circle)
 • Pricare (Figac)
 • Accrimed (Corilus)
 • Daktari (Barista Software)
 • iCure (TakTik SA)
 • Medinect (OFFIMED)
 • Omnipro (MIMS)
 • Windoc (CompuGroup Medical Belgium bvba)
 • Prodoc (CEGEKA)

De aanvraag van de premie kan enkel elektronisch gebeuren via een formulier dat via de webmodule ‘online aanvragen van Riziv-vergoedingen’ wordt doorgestuurd. Deze webmodule is terug te vinden via MyRiziv.

Bron: Domus Medica