Symposium CRAGT 2016: Taboes in de ouderenzorg

De werkgroep CRAGT van de HVG nodigt u uit op 3 december voor hun jaarlijks symposium met als thema: Taboes in de ouderenzorg.

DOELGROEP:  huisartsen, verpleegkundigen, paramedici, zorgkundigen en directies van de ziekenhuizen en woonzorgcentra regio Gent-Deinze, CRA’s O-VL

DATUM: 3 december 2016

PLAATS:  Vormingscentrum GUISLAIN – Jozef Guislainstraat 43  GENT
 
PROGRAMMA:

8u30  Onthaal met koffie  
 
9u  Inleiding     moderator Dr. Jan Van Elsen, CRA
     Enquêtes WZC & ZH    Dr. Koen Verhofstadt, CRA 
     Grensoverschrijdend gedrag-casussen    Dr. Jan Van Elsen, CRA  

9u15  Taboes rond seksualiteit   Mw. Els Messelis, gerontologe
 
10u  “Geld en genot”, juridische aspecten     Prof. Jan Van de Moortel, jurist
 
10u40  Omgaan met ouderenmishandeling    Dr. Wim Janssens, geriater UZ Gent    Veerle Mahieu, sociaal verpleegkundige UZ Gent geriatrie
 
11u20  Ethische reflecties - aan de slag met een stappenplan    Karen Versluys, verpleegkundige specialist, geriatrie UZ Gent
 
12u  Receptie

 

De uitnodiging vindt u in bijlage.