Symposium CRAGT 2014: Psychofarmaca

De werkgroep CRAGT organiseerde op 6 december 2014 een symposium over psychofarmaca:

  • Aanwijzingen van het WZC-formularium inzake het gebruik van psychofarmaca - Jean-Pierre Sturtewagen
  • Voorstelling resultaten en project psychofarmaca in WZC Leiehome
  • Aanbevelingen Wetenschappelijk Platform Psychofarmaca FOD Volksgezondheid - Mirko Petrovic
  • Zorgaanbod ouderen met psychische problemen in WZC Groot-Gent - Marc Vermeire

U vindt de presentatie in bijlage.