Symposium CRAGT 2013: Levenseindezorg

De werkgroep CRAGT organiseerde op 7 december 2013 een symposium over levenseindezorg in het woonzorgcentrum.

Volgende thema's kwamen aan bod:

- Begeleiding van het levenseinde thuis/in WZC

- Het normale stervensproces

- Zorgleidraad laatste levensdagen

- Samenwerking palliatieve thuiszorg en het WZC