Suggestie voor navorming: 'Patiënt-huisartsrelatie vandaag'

Vaak wordt gesteld dat de relatie tussen patiënt en huisarts onder invloed van uiteenlopende factoren de voorbije 10-15 jaar sterk is veranderd (o.m. onder invloed van het internet). Is dat zo of spelen die veranderingen zich eerder aan de oppervlakte af? En als het zo is, welke zijn die veranderingen dan? En ook: hoe gaan huisartsen daar het best mee om? Het antwoord op deze vragen wil men delen en bediscussiëren met de huisartsen. 

Op deze en nog meer vragen zoekt communicatiewetenschapper aan de VUB Edgard Eeckman een antwoord tijdens het doctoraatsonderzoek waarmee hij eind 2009 startte en dat de patiënt-huisartsrelatie centraal stelt.

Zijn onderzoek bestaat uit diepgaande literatuurstudie, een internetenquête, de analyse van huisartsenconsultaties, groepsgesprekken met patiënten en personen die zich als gezond beschouwen, expert interviews en tenslotte gesprekken over de resultaten met huisartsen. In het kader van die laatste fase wil Edgard Eeckman in maart 2015 de resultaten van zijn onderzoek in primeur voorstellen aan de huisartsen van twee huisartsenkringen om van gedachten te wisselen over de resultaten. De reacties van de huisartsen op de onderzoeksresultaten maken integraal deel uit van het onderzoek.

Deze activiteit kan wellicht in aanmerking komen voor accreditatie "Ethiek & Economie". Gegarandeerd een boeiend discussiemoment van 1,5 uur over een onderwerp dat elke huisarts aanbelangt. Een dynamische gedachtewisseling ook omdat het discussieforum wordt geleid door professionele moderator Rolf Verlinden. Hij heeft een jarenlange ervaring met het leiden van discussies en debatten (Haystack).

Prof. Katia Segers, docent vakgroep communicatiewetenschappen aan de VUB is promotor van het doctoraat en dr. Jan Schots, medisch directeur van het UZ Brussel is co-promotor. Het onderzoek werd op 29-3-2012 goedgekeurd door de Commissie Medische Ethiek O.G. 016 onder protocolnummer B.U.N. 143201213968.

Bent u geïnteresseerd? Contacteer dan snel communicatiewetenschapper Edgard Eeckman via gsm 0475 96 00 67 of via mail eeeckman@vub.ac.be.