Studieavond oudermis(be)handeling

SEL zorgregio Gent (Samenwerkingsinitiatief Eerste Lijngezondheidszorg) en Provincie Oost-Vlaanderen organiseren, op initiatief van Deel-SEL Gent, een inter-professionele vorming met het thema: “Ouderenmis(be)handeling”. Vaak blijft deze problematiek  verborgen en zien we als hulpverlener maar beperkte signalen. De impact op de fysieke en psychische gezondheid kan echter zeer groot zijn. Met deze studieavond willen we alle zorgverleners rond de oudere patiënt alert maken voor deze toenemende problematiek.

Deze avond is voorzien op donderdag 10 oktober 2013 om 19u30 in het Provinciaal Administratief Centrum ‘t Zuid , W. Wilsonplein, 9000 Gent. Alle zorgverleners uit de Eerste lijn zijn welkom (huisarts, verpleegkundige, thuiszorg alsook mantelzorger, ...). 

Deze bijscholing is gratis en inschrijven kan via wdv13selgent@gmail.com. De uitnodiging en het programma vindt u in onderstaande bijlage.