Studie UZ Gent: antiviraal middel Camostat bij COVID

Het UZ Gent startte een studie naar de werking van Camostat bij asymptomatische of mild symptomatische patiënten met een recente COVID-besmetting. U kan hier als huisarts uw patiënt voor aanmelden.

De COVAAT-studie is een dubbel blinde, placebo-gecontroleerde studie waarbij men het antiviraal middel Camostat test bij asymptomatische en mild symptomatische patiënten met vroege COVID-infectie en positieve wisser.

Concreet zijn de inclusiecriteria:

  • asymptomatische EN symptomatische patiënten met bewezen COVID infectie 
  • ambulant dus bij aanmelding geen hopsitalisatienood cfr protocol spoed 
  • in 1ste fase van de infectie, eerste 5 dagen van symptomen

Het UZ wenst 150 patiënten te includeren en het primaire eindpunt is een reductie in virale lading tussen tijdspunt 0 en 5, in dit geval zal dit gebaseerd zijn op een CT waarde.

Visites zijn gepland via de COVID poli:

  • Bij inclusie op D0: bloed en wisser
  • Bij herevaluatie op D5: bloed en wisser
  • (Bij herevaluatie op D10: zo symptomen en positief met CT <30 op D5 wordt de behandeling verlengd tot D10 met dan opnieuw wisser) 
  • Eindvisite D28  met bepalen neutraliserende AL

Patiënten worden opgevolgd via vragenlijsten en aan de hand van thuismonitoring. Er zijn ook verschillende substudies aan verbonden zoals een zweetanalyse, een PK/PD en extra stalen voor virologische en immunologisch onderzoek (COVIM).

Hier vindt u een affiche die u kan ophangen in uw wachtzaal als u patiënten in uw praktijk test. U kan uw patiënt hier ook eventueel over aanspreken.