Studie: onbeleefde patiënten krijgen mogelijk vaker verkeerde diagnose

Volgens onderzoekers aan de Erasmus Universiteit (Nederland) is het belangrijk dat artsen zich bewust zijn van hun emotionele reacties op het gedrag van patiënten.

Die laatsten hebben er ook alle baat bij om beleefd en vriendelijk te zijn tegenover hun arts, en wel voor hun eigen veiligheid. Als ze agressief of weerbarstig zijn, lopen ze het risico om minder goed te worden ‘behandeld’. Bij onbeleefde patiënten is het risico immers groter dat de arts zijn concentratie verliest en in sommige gevallen uiteindelijk een verkeerde diagnose stelt.

Die conclusies zijn afkomstig uit de praktijk van 63 jonge artsen. De onderzoekers lieten de artsen fictieve consultaties uitvoeren die bestonden uit zes verschillende consultatiescenario’s die betrekking hadden op bepaalde archetypes van patiënten met een temperamentvol karakter of neiging tot agressief gedrag. Vervolgens analyseerden ze de gestelde diagnosen, de diagnostische precisie en de sympathiescore voor de patiënten.

Hun analyse toont aan dat de diagnose significant minder precies is bij ‘moeilijkere’ of agressieve patiënten dan bij ‘neutrale’ patiënten (score van 0,54 vs. 0,64). Bovendien worden eenvoudige gevallen preciezer gediagnosticeerd dan complexe gevallen.
Tot slot nemen alle scores voor correctheid van de diagnose en de behandeling toe nadat de arts heeft nagedacht, ongeacht de complexiteit van het geval of het gedrag van de patiënt. Die laatste conclusie toont aan hoe belangrijk het is om voldoende tijd uit te trekken voor de consultatie om de gezondheidstoestand van elke afzonderlijke patiënt te evalueren.

Bron: Artsenkrant