Studie en postgraduaatopleiding m.b.t. management van postmenopauzale osteoporose

Via deze weg willen wij u graag uitnodigen om deel te nemen aan een studie omtrent de kwaliteit van leven bij postmenopauzale vrouwen met osteoporose.

Hier kan u meer info terugvinden over de studie zelf en over wat deelname voor u inhoudt.

In de studie wordt onderzoek gedaan naar het effect van een geïntegreerd zorgmodel met focus op educatie, multidisciplinaire samenwerking en patiënt self-management op treatment adherence, levensstijlverandering en de kwaliteit van leven bij postmenopauzale vrouwen met osteoporose.

Wat zijn de verwachtingen bij deelname:

  • Het volgen van een opleidingssessie (30-45’) bij u op het kabinet omtrent het gebruik van de managementrichtlijn voor postmenopauzale osteoporose door 1 van de onderzoekers. Een gepast moment wordt met u en uw collega’s afgesproken door de onderzoekers
  • De inzet om (gedurende 18 maanden) postmenopauzale osteoporose zo goed mogelijk te managen, zowel qua case-finding als verdere behandeling en opvolging. Hiervoor kan u beroep doen op het multidisciplinair samengestelde behandelprotocol dat werd ontworpen met als doel ‘werkbaar’ te zijn. Dit behandelprotocol en de verwijsmogelijkheden naar een eerstelijns multidisciplinair team (met osteoporose verpleegkundige, apotheker, kinesitherapeut en diëtist), alsook het praktische verloop hieromtrent wordt u toegelicht tijdens de postgraduaatsopleiding
  • Het includeren van 8 tot 12 postmenopauzale patiënten met osteoporose die volgens het behandelprotocol in 1e lijn kunnen behandeld worden. Hiervoor voorzien wij u van de nodige informatiebrieven en informed consent formulieren. Concreet gaat dit om postmenopauzale vrouwen met osteoporose, die niet geïnstitutionaliseerd zijn, geen terminale ziekte hebben en in staat zijn tot het geven van informed consent
  • Het bijwonen van een intervisiesessie omtrent het management van postmenopauzale osteoporose. Deze opleiding duurt een 2-tal uur en wordt verzorgd door Prof. Dr. Stefan Goemaere (reumatoloog, UGent) en Prof. Dr. Goderis (huisarts, KUL) en zal doorgaan in het najaar. Data worden later met u gecommuniceerd. Accreditering voor deze opleiding werd aangevraagd

Indien u verder nog vragen heeft, of een persoonlijke afspraak wenst, kan u zich richten tot het onderzoeksteam.

Caroline Verdonck, MD  – 0478/35.60.43

Inschrijven voor de postgraduaatsopleiding kan via caroline.verdonck@ugent.be of barbara.vanhoute@ugent.be.