Steunpunt Geestelijke Gezondheid: partners bundelen krachten

Verschillende partners rond geestelijke gezondheid hebben sinds kort hun krachten gebundeld in een nieuw Steunpunt Geestelijke Gezondheid

Het Steunpunt Geestelijke Gezondheid streeft naar geestelijke gezondheid als deel van een kwaliteitsvol leven voor elk individu in Vlaanderen. Dit doet het samen mét en voor zorggebruikers, naastbetrokkenen en zorgactoren en andere relevante stakeholders in en buiten Vlaanderen. Het nieuwe Steunpunt Geestelijke Gezondheid focust op praktijkondersteuning, methodiekontwikkeling en -implementatie en een correcte beeldvorming.

Volgende diensten maken deel uit van het nieuwe steunpunt:

  • Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid (VVGG)
  • Te Gek!?
  • Zorgnet/Icuro
  • De Federatie van Diensten Geestelijke Gezondheidszorg (FDGG)
  • De Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD)
  • Het Netwerk Cultuursensitieve Zorg (CSZ) 

In 2019 zal het Steunpunt Geestelijke Gezondheid de taken van de samenstellende partners verderzetten. Vanaf 2020 presenteert men een geïntegreerd en coherent projectenoverzicht.

Binnenkort kan u ook op de website terecht voor meer informatie en ondersteuning rond het thema geestelijke gezondheid.