Stad Gent zkt. arts voor opvolging dossiers arbeidsongevallen

Stad Gent is op zoek naar een arts voor de opvolging van de verzekeringsdossiers m.b.t. arbeidsongevallen, voor Stad en OCMW Gent. Het betreft oude, nog actieve dossiers waarvoor medische kosten worden ingediend.

Voor deze dossiers moet een arts worden aangesteld, die instaat voor de volgende taken:

  • nagaan of een behandeling (en de daaraan verbonden medische kosten) gerechtvaardigd is en al dan niet verband houdt met het arbeidsongeval (controle op facturatie);
  • opvolgen van dossiers bij langdurige behandelingen ingevolge een arbeids(weg)ongeval, consultaties organiseren met de betrokkenen in het kader van permanente (her)evaluatie van de relevante therapie en kosten;
  • machtiging verlenen aan één of meerdere medewerkers van de Dienst Personeelsbeheer, om de medische stukken en het medisch klassement te behandelen. Dit klassement is in een afgesloten kast aanwezig in De Stroom, Franklin Rooseveltlaan 1 te 9000 Gent. Tevens is er ter plaatse een medisch kabinet beschikbaar.

De arts moet minstens twee maal per maand (tijdens de maanden juli en augustus één maal per maand) voor minstens twee uren tijdens de kantooruren spreekuur kunnen houden in de Franklin Rooseveltlaan 1 te 9000 Gent en moet tevens beschikbaar zijn voor de behandeling van dringende dossiers. De mate van beschikbaarheid is één van de gunningscriteria voor de opdracht.

Deze opdracht start op 1 januari 2021 en wordt afgesloten voor een looptijd van twee jaar. De opdracht eindigt dus op 31 december 2022.

In de offerteaanvraag vindt u de beschrijving van de opdracht.

Offertes worden voor 10 november 2020 via mail bezorgd aan Freddy Bassens, directeur Dienst Personeelsbeheer, Botermarkt 1, 9000 Gent.