Stad Gent en RADAR stellen voor: gratis workshops voor professionals omtrent jongerengerelateerde thema's

Stad Gent biedt i.s.m. RADAR (netwerk geestelijke gezondheid voor kinderen en jongeren Oost-Vlaanderen) dit najaar enkele gratis workshops aan voor iedereen die werkt met of voor jongeren en extra handvaten wil rond een aantal thema’s die linken aan het welzijn van jongeren.

Na bevraging via onder meer de wijknetwerken, werden onderstaande thema’s gekozen:

  • kinderen van ouders met psychische problemen en/of een afhankelijkheidsproblematiek
  • cultuursensitief werken omtrent psychische problemen
  • psychisch welzijn in het jeugdwerk
  • druggebruik
  • gamen

Meer uitleg over het opzet en de inhoud + planning van de workshops vindt u hier.

Men bekijkt ook graag samen hoe dit een vervolg kan krijgen indien gewenst: bijvoorbeeld via het inplannen van extra intervisie rond die thema’s; het aanreiken van extra workshops rond andere thema’s; … Maar ook naar wat structureel aangepakt kan worden (cf. bruggen bouwen tussen sectoren bijvoorbeeld).

Inschrijven voor deze workshops kan hier. Let op: plaatsen zijn beperkt dus snel inschrijven is de boodschap! De eerste workshop is reeds 3 september.