Specialist in huisartsenkabinet? Het kan

Mag een specialist raadplegingen houden in een huisartsenkabinet? Over deze vraag boog de Nationale Raad van de Orde van Artsen zich.

Verschillende manieren van praktijkvoeren

De laatste jaren zijn de manier van praktijkvoeren en de structuren binnen de eerste en tweede lijn enorm geëvolueerd, stelt de Nationale Raad vast. Daar waar vroeger solopraktijken de norm waren, bestaan er nu veel meer samenwerkingsverbanden tussen huisartsen en specialisten en tussen artsen en andere zorgverstrekkers. Multidisciplinaire, intra- en extramurale praktijkvoering komen frequent voor en betekenen een meerwaarde voor zowel de arts als de patiënt. De toegenomen interactie tussen de eerste en de tweede lijn dragen bij tot een hogere kwaliteit van de zorg. “Het houden van raadplegingen door een specialist of een andere zorgverstrekker binnen de structuur van een huisarts en voor zover de deontologie gerespecteerd wordt, kan een meerwaarde betekenen voor de kwaliteit van de zorg voor de patiënt”, oordeelt de Nationale Raad.

Belang patiënt blijft prioriteit

De Orde wijst er wel op dat de belangen van de patiënt op geen enkele manier mogen worden geschaad. Zo moeten er garanties worden geboden inzake vrije artsenkeuze, de onafhankelijkheid van de arts, de bescherming van het beroepsgeheim en de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van de artsen, hun vervangers en het personeel. Elke vorm van commercialisering van de geneeskunde, van directe of indirecte collusie, dichotomie en overconsumptie zijn uitgesloten.

Bron: Domus Medica