Sensibilisatie Medicatieschema

Het Vlaams ApothekersNetwerk zet het medicatieschema op de kaart. Met dit initiatief willen ze de patiënt op weg helpen naar een beter medicatiegebruik.  Zo’n medicatieschema (zie bijlage) wordt best gedeeld tussen patiënt, huisarts, apotheker en verpleegkundige, zodat allen eenzelfde visie hebben over wat de patiënt aan medicatie neemt en hoe hij dit best doet.

 

Hoe gaat de apotheker hierbij te werk? Dit gebeurt volgens een driestappenmodel:

1) de patiënt informeert de apotheker over de geneesmiddelen en gezondheidsproducten die hij normaal neemt en op welke manier hij dit doet. Dit gebeurt vaak door een leeg schema mee te geven dat thuis wordt ingevuld en terug meegebracht wordt naar de apotheek.

2) de apotheker overloopt de informatie door de patiënt aangereikt en vult deze aan/corrigeert deze met informatie uit het farmaceutisch dossier, informatie op de voorschriften, … Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan bv. dubbelmedicatie of aan de gebruiksinstructies.

3) een nieuw medicatieschema wordt op basis van voorgaande opgemaakt, uitgeprint en aan de patiënt overhandigd. Hierbij drukt de apotheker de patiënt op het hart dat hij dit schema moet meenemen naar de huisarts bij zijn volgend bezoek, zodat u kan nakijken of hij het allemaal wel zo bedoeld heeft. Het is tevens een nuttig document voor de thuisverpleegkundige, de mantelzorger of bij opname in het ziekenhuis.

 In afwachting van Vitalink, willen de apothekers de patiënten nu al op weg helpen naar een beter medicatiegebruik.

 In mei stellen alle Vlaamse apothekers het medicatieschema centraal. Daarom lanceert VAN een campagne om het publiek te sensibiliseren. In elke deelnemende apotheek hangt een affiche en wordt de patiënt geïnformeerd via de Apotheekkrant en folders. In die communicatie wordt uitdrukkelijk gewezen op het belang van een goede samenwerking tussen arts en apotheker. Elke patiënt kan in de apotheek een medicatieschema laten opstellen. De apotheker vraagt de patiënt uitdrukkelijk om dit schema mee te nemen bij een volgend bezoek aan de huisarts.

Meer informatie over de campagne vindt u op www.vlaamsapothekersnetwerk.be.