Rondetafel Wachtdienst

Een systeem van triage van oproepen, de samenwerking tussen de eerste en de tweede lijn, 'la nuit profonde' en de veiligheid van artsen met wachtdienst... Het waren problemen waarvoor men tijdens de rondetafel over de huisartsenwachtdienst afgelopen zaterdag op zoek ging naar een oplossing. De reacties op de afloop ervan zijn afwachtend positief.

De Bvas is vooral verheugd dat de minister bereid is om snel oplossingen te zoeken. Ze heeft beloofd om binnen de twee maanden met een plan voor de wachtdienst op de proppen te komen.

Koen Steel van het Vlaamse Kringloket benadrukte dat het inschakelen van de spoed om de wachtdienst van de huisarts 's nachts op te vangen voor alle Vlaamse kringen een 'no go' is. De experimenten met een 'wachtarts' zijn wel een aanvaardbaar alternatief. Maar die wachtarts heeft wel een duidelijke band met de eerste lijn.

Bijzonder verheugd was dr. Steel over de opening die Peter Degadt van Zorgnet Vlaanderen op de rondetafel maakte. Voor de ziekenhuizen is het oneigenlijk gebruik van de spoed wel degelijk een probleem, bevestigde Degadt. Hij was vragende partij om samen met de huisarstenkringen experimenten op te zetten waarbij de samenwerking tussen spoed en wachtdienst en onderlinge doorverwijzing geoptimaliseerd wordt.

Lees het volledige artikel hier.