Project over huisartsen en de preventie van langdurige uitval op het werk wegens psychische klachten

Het project over huisartsen en de preventie van langdurige uitval op het werk wegens psychische klachten werd uitgevoerd door LUCAS in opdracht van de Dienst Uitkeringen van het RIZIV.

Bijlage

In bijlage vind je de samenvattingen van de twee deelstudies van het project.

Meer informatie

Indien je interesse hebt in de uitgebreide rapporten van deze studies, kan je deze steeds opvragen bij inge.neyens@kuleuven.be.