Project “Digitale communicatie tussen eerste en tweede lijn” uit de startblokken: doet u mee?

Het komende anderhalf jaar gaat de HVG, samen met de vier Gentse ziekenhuizen,  aan de slag om de communicatiestromen tussen eerste en tweede lijn te verbeteren.

Beleidsprioriteit

Fleur Simillion, algemeen coördinator van de HVG, is erg verheugd om dit project te kunnen lanceren: “We weten dat een vlotte uitwisseling van gegevens met de ziekenhuizen belangrijk is voor de huisarts. Hapert er iets in die communicatie, dan zorgt dat voor frustraties. Dit project is een belangrijke pijler in ons meerjarenbeleidsplan. Het komende anderhalf jaar gaan we zoeken naar verbeteringen, gaan we die implementeren en gaan we de impact ervan meten.” Een staflid van de HVG zal zich hier volledig aan wijden en er zal nauwer worden samengewerkt met de medische en ICT-departementen van de Gentse ziekenhuizen.

‘Digitale communicatie tussen eerste en tweede lijn’ is een erg breed begrip en er zijn verschillende aspecten die kunnen aangepakt worden: verslaggeving en ontslagmanagement, het medicatieschema, de verwijsbrieven die huisartsen opstellen, sumehr, opvolging extramurale zorg na ziekenhuisopname... Hier keuzes in maken, wordt een eerste belangrijke doelstelling van dit project.

Wat kan jij doen om dit project tot een succes te maken?

Zet je graag mee je schouders onder een vlottere communicatie tussen eerste en tweede lijn? Wil jij dat de Gentse regio hierin een voortrekkersrol speelt?

We zoeken voor dit project een achttal praktijken:

  • die openstaan voor experiment;
  • die de veranderingen die in dit project worden uitgewerkt, willen uittesten;
  • die ermee akkoord zijn dat enkele van hun patiënten meewerken aan dit project.

Interesse? Stuur tegen 8 januari 2021 een mailtje naar Karel Strobbe, de projectmedewerker (karel.strobbe@hvg.be). Er is een vergoeding voorzien voor deelnemende artsen.

Vergeet het klachtenformulier op onze website niet

Heb je geen tijd om hier actief aan mee te werken, maar wil je dit project op een andere manier steunen? Gebruik dan zeker ons klachtenformulier als je een minder fijne ervaring hebt met de digitale communicatie van een Gents ziekenhuis.

Dit formulier is een handig instrument om de informatiestromen tussen eerste en tweede lijn te blijven monitoren. Aarzel niet om het te gebruiken!