Programma 'Diabetes and WELL-being (DWELL)'

Vanuit het Onderzoek- en dienstverleningscentrum Zorginnovatie van de Arteveldehogeschool in Gent werken wij mee aan het vierjarig Interreg 2 Zeeën project ‘DWELL’ (Diabetes and WELL-being). Het doel van dit project is om een programma te ontwikkelen om personen met diabetes type 2 te ondersteunen om meer controle te krijgen over hun leven en aandoening. Voor het programma zijn we op zoek naar 10 volwassen met diabetes type 2 die behandeld worden met orale antidiabetica

Graag hadden we beroep gedaan op uw medewerking om geïnteresseerden naar het programma (door) te verwijzen. Graag hadden we ook uw toestemming gekregen om informatieflyers aan te leveren in uw praktijk, bedoeld voor kandidaat-deelnemers (zie bijlage).

Aan het DWELL-project werken acht partners uit het Verenigd Koninkrijk, België, Nederland en Frankrijk samen. Het programma bestaat uit 12 gratis groepssessies, gespreid over 12 weken. Volgende thema’s komen aan bod in deze sessies:

  • Voeding
  • Beweging
  • Psycho(sociaal) welzijn
  • Educatie

De focus ligt daarnaast ook op zelfmanagement en peer-support. De sessies gaan wekelijks door op vrijdagvoormiddag, vanaf 21 september t.e.m. 14 december 2018 in de Arteveldehogeschool (campus Kantienberg, Voetweg 66, 9000 Gent) . Het programma zal eveneens herhaald worden in 2019.
 

Meer info

Inschrijving: kan via e-mail of telefonisch

E-mail: dwell@arteveldehs.be
Website: www.dwelldiabetes.eu
Telefoon: 09 234 75 43

Verantwoordelijken: Ruben Vanbosseghem en Samia El Barkani