Predistributie van jodiumtabletten

Op 6 maart startte de nucleaire informatiecampagne van de overheid en de predistributie van de jodiumtabletten in het ganse land. Als huisarts kun je een belangrijke rol spelen door gezinnen met kinderen, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven actief aan te moedigen om jodiumtabletten af te halen bij de apotheek. 

Hoe kunt u als huisarts helpen bij de predistributie van jodiumtabletten? 

U kunt een belangrijke rol spelen door gezinnen met kinderen, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven actief aan te moedigen om jodiumtabletten af te halen bij de apotheek.    

Binnen de 20 kilometer rond een nucleaire site (10 km voor IRE Fleurus), kunt u naast de kwetsbare  groepen ook alle andere inwoners aanmoedigen om tabletten af te halen. Verder is het aangewezen om, los van elk nucleair incident, het eventuele gebruik van jodiumtabletten op voorhand te besrpeken met uw patiënten, vooral met diegenen die een al dan niet gekende schildklieraandoening hebben of bij wie mogelijke ernstige bijwerkingen kunnen optreden bij inname van jodiumtabletten.   

U kunt ook meegeven dat jodiumtabletten bij een nucleair ongeval nooit op eigen initiatief mogen worden ingenomen, maar enkel als de overheid dit adviseert. De overheid zal via radio, tv, officiële  websites en sociale media meedelen wie jodiumtabletten moet innemen en wanneer.   

Meer informatie? 

In bijlage kunt u de informatiebrief voor huisarsten terugvinden.

Vanaf 6 maart kunnen burgers en zorgverleners terecht op de vernieuwde website www.nucleairrisico.be. Onder de rubriek ‘doelgroepen’ zal u specifieke informatie vinden voor zorgverleners: veel gestelde vragen, de bijsluiter, een wetenschappelijke publicatie van het Federaal  Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) en een e‐learning.   

De FOD Volksgezondheid ontwikkelde met de wetenschappelijke huisartsenverenigingen een elearning van 30 minuten over de predistributie van jodiumtabletten. Een half accreditatiepunt werd aangevraagd in de rubriek Ethiek en Economie.    

Zorgverleners  kunnen  met  vragen  terecht  op  het  mailadres  van  de  FOD  Volksgezondheid:  nuclear@health.belgium.be.