Praktijkpremie 2016 nu aanvragen

Als huisarts komt u vanaf 2016 in aanmerking voor een geïntegreerde premie ter ondersteuning van de praktijk en van het gebruik van E-diensten. Vanaf nu kunt u via de website van het RIZIV de premie voor 2016 aanvragen. U moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Het bedrag van de premie stijgt naarmate u aan bijkomende voorwaarden voldoet.

Wat is een geïntegreerde praktijkpremie?

De geïntegreerde praktijkpremie is een forfaitair bedrag dat het RIZIV vanaf 2016 jaarlijks betaalt aan huisartsen om de werking van hun praktijk en het gebruik van E-diensten te ondersteunen.

Hoe en wanneer moet u de premie aanvragen?

U kunt de premie 2016 aanvragen vanaf 3 juli 2017 tot en met 31 oktober 2017.

  • Gebruikt u een aanvaard softwarepakket, dan dient u uw aanvraag online in via MyRiziv-toepassing via de module ‘Mijn premieaanvragen > Nieuwe aanvraag’. LET OP: uw softwarepakket moet eerst in staat zijn om een “aanvraagbestand” aan te maken, dat moet worden opgeladen. Nadat u uw aanvraag hebt ingediend, krijgt u online feedback over uw scores met betrekking tot het gebruik van E-diensten in de gemeten referentieperiode. U verneemt ook online het bedrag waarop u volgens onze beschikbare gegevens recht hebt.
  • Gebruikt u geen aanvaard softwarepakket en wilt u als erkend huisarts de basispremie van 1500 EUR aanvragen, dan kunt u uw aanvraag schriftelijk indienen via het aanvraagformulier geïntegreerde praktijkpremie 2016.

Wat zijn de voorwaarden?

De voorwaarden voor de premie hangen af van het feit of u huisarts in opleiding bent of huisarts. Het bedrag van de premie stijgt naarmate u aan bijkomende voorwaarden voldoet.

Uit de cijfers van 2016 blijkt dat 3072 huisartsen aanspraak kunnen maken op de premie van 3400 euro (zij bereikten de drempel voor 3 of 4 parameters) en 2923 huisartsen op de premie van 4550 euro (zij bereikten de drempel voor 5 of 6 parameters). 1929 huisartsen hebben daarnaast nog recht op een supplement van 500 euro, omdat zij meer dan 200 Sumehr’s hebben opgeladen in 2016.

Dat zijn bemoedigende cijfers, maar het betekent ook dat nog steeds de helft van de huisartsen niet voldoende van de E-diensten gebruik maakt om aanspraak te kunnen maken op een premie, die hoger ligt dan het basisbedrag van 1500 euro.

In 2017 zullen dezelfde parameterdefinities en drempelwaarden worden behouden als voor 2016. 

De volledige procedure staat uitgelegd op de website van het RIZIV:

http://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/artsen/hulp/geintegreerde-praktijk/Paginas/default.aspx#.WVyuJMZj5PM