Oproep boycot nieuwe procedure DG Personen met een Handicap

Vanuit Domus Medica werd er sterk geijverd om het nieuwe systeem van MyHandicap pas in te voeren indien aan twee voorwaarden voldaan werd:

1.       MyHandicap is geïntegreerd in alle softwarepakketten van de huisartsen. Nu werkt MyHandicap enkel in Epicure, Careconnect en Health One.

2.       De patiënt meldt zich verplicht aan bij de huisarts. Nu is er enkel een aanbeveling, maar het kan een belangrijk precedent zijn voor toekomstige dienstverlening indien de huisarts formulieren invult zonder enige vergoeding voor deze prestatie.

Domus Medica roept daarom de huisartsenkringen op tot een boycot van de nieuwe procedure. Vanuit de HVG willen we deze oproep ondersteunen: we willen u vragen om de berichten van MyHandicap in de eHealthbox niet te behandelen.

De nieuwe aanvraagprocedure DG Personen met een handicap is op 1 juli van start gegaan. Via MyHandicap verloopt de procedure voortaan online. Van de huisarts wordt verwacht dat hij/zij de formulieren 3 en 4 via de e-health box invult. Meer info over de procedure vindt u in onderstaand  document.

Belangrijk om weten: maatschappelijk assistenten kunnen geen aanvraag op papier meer opstarten. Indien de arts de formulieren 3 en 4 niet via de eHealth box invult, zullen er twee rappels komen binnen een termijn van 3 maanden alvorens er een aanvraag op papier wordt verstuurd.