Ophaling medisch afval

Op maandag 14/10/2019 zal de jaarlijkse ophaling van medisch afval doorgaan.

 

 

 

 

Waar en wanneer?

Gentbrugge, aan de wachtpost in de Kliniekstraat 27: van 12u tot 16u30.
 

Wat wordt er opgehaald en wie betaalt?

  • Naaldcontainers (naalden, mesjes, scherpe voorwerpen): voor rekening van de HVG
  • Mediboxen met naaldcontainers en/of vervallen medicijnen (kleine hoeveelheden!) en/of ander besmet afval in: voor rekening van de HVG
  • Bidons met fixeer en ontwikkelaar: voor eigen rekening

Volle mediboxen en losse naaldcontainers kunnen aangeleverd worden. Losse containers zullen door de chauffeur zelf beladen worden in dozen (die SITA ter beschikking stelt).

Elke arts krijgt een lege ziekenhuisdoos (= medibox) samen met 4 naaldcontainers mee.

Artsen die voor collegae medisch afval aanleveren, zijn niet verplicht om voor elke collega een medibox mee te nemen. De ziekenhuisdoos kan dus gerust gedeeld worden door verschillende artsen.

Fixeer en ontwikkelaar mag apart in bidons aangeleverd worden. RX-platen mogen los aangeboden worden.

Indien u individueel als arts wordt uitgekozen door OVAM om een afvalstoffenregister op te maken, bezorgt SITA u de nodige documenten. Hierbij willen we dus benadrukken dat afvalverwerking via containerpark of labo’s wettelijk niet is toegestaan. Zij bezorgen u geen afvalstoffenregister.

Indien u verder nog vragen heeft, kan u zich steeds richten tot delfien.vansteelandt@hvg.be.