Opening wachtpost UZ Gent

Op 9 oktober 2020 opende een nieuwe wachtpost op de site van het UZ Gent. Alles wat je moet weten over deze nieuwe wachtpost, vind je in dit filmpje (of lees je hieronder). De wachtpost in Gentbrugge doet vanaf nu enkel nog dienst als triagecentrum.

Locatie & bereikbaarheid

De wachtpost bevindt zich recht tegenover de spoedgevallendienst. Overal op de site van het UZ Gent staat er bewegwijzering naar de huisartsenwachtpost.

Er is een aparte parking voorzien waar zowel patiënten als huisartsen zich kunnen parkeren. Let op: de parking aan de wachtpost zelf is voorbehouden voor patiënten van de spoedafdeling; men controleert dit meerdere malen per dag.

Huisartsen die met de auto komen, kunnen aan de onthaalmedewerker een uitrijticket vragen.

De huisartsenwachtpost is toegankelijk met een badge. Als je overdag een shift doet, zal de onthaalmedewerker je binnenlaten. Artsen die de nacht doen, krijgen een badge en dienen deze ’s ochtends terug af te geven.

 

Indeling wachtpost

De wachtpost beschikt over een afgescheiden onthaal met sanitaire ruimte, een ruime wachtzaal en toiletten voor patiënten, 4 kabinetten, 2 slaapkamers, een keuken- en leefruimte en apart toilet voor medewerkers.

De verwarming is centraal geregeld en staat standaard ingesteld op 22°. De temperatuur kan niet individueel aangepast worden.

Voor de nachtartsen is er een eigen slaapkamer voorzien van kleine badkamer met douche. Er wordt ’s ochtends voor aanvang van de eerste shift gepoetst en de lakens worden gewisseld; er kan dus niet meer uitgeslapen worden. Gelieve uiterlijk om 8u de wachtpost te verlaten. De toiletten bevinden zich in de gang.

De kabinetten zijn ingericht zoals voorheen. Het medisch materiaal bevindt zich in de Ritter tafels. Bepaalde zaken worden standaard in het onthaal bewaard, zoals hechtingssets en Triaxis vaccins. Je kan deze via de onthaalmedewerker bekomen.

 

Patiëntenstroom

De wachtpost is niet vrij toegankelijk voor patiënten. Zij kunnen op twee manieren bij ons terechtkomen: ofwel na telefonisch contact met 1733, waarop men een afspraak meekreeg, ofwel na doorverwijzing van de spoedgevallendienst. De doorverwijzing van spoed naar de wachtpost gebeurt via Manchester triage en op basis van concrete afspraken met de HVG.

 

Werking wachtpost

De wachtpost in het UZ Gent is net zoals de wachtpost in Gentbrugge open op vrijdagavond van 19 tot 23 uur en op zaterdag, zon- en feestdagen van 8 tot 23 uur. Ook hier zullen er enkel overdag en ’s avonds consultaties doorgaan. ’s Nachts worden er enkel huisbezoeken ingepland.

Gezien de goede bereikbaarheid van het UZ door de ligging aan de grote invalswegen, werd er een wijziging ingevoerd aan de regio-indeling voor de wachtpostauto’s. Er zullen telkens 2 auto’s vertrekken vanuit het UZ Gent voor huisbezoeken, 1 auto vanuit de Martelaarslaan en 1 vanuit Wetteren.

Vanaf nu werken we met veralgemeende derdebetalersregeling. Dit betekent dat patiënten enkel nog het remgeld dienen te betalen, indien men in orde is met de mutualiteit. Je kan de consultatie eenvoudig aanrekenen via de facturatiemodule van Mediris e-fact. Zorg dus zeker dat je e-health certificaat geüpload is in Mediris! Voor WGC-patiënten dien je het getuigschrift door te mailen naar het betreffende WGC om uw honorarium te recupereren. Let op: check zeker in Mediris of de patiënt effectief is ingeschreven in een wijkgezondheidscentrum.

Tot en met december in je nog op eigen rekening. Vanaf januari 2021 gaan we van start met centrale inning; de communicatie hierrond volgt.

 

Organisatie wachtdienst

Er verandert niets aan de algemene werking van de wachtdienst. Computersysteem, het gebruik van Mediris en de telefonie blijven ongewijzigd. U kan nog steeds inloggen op de pc met het gekende wachtwoord.

 

Labo

In de wachtpost in het UZ kunnen we geen gebruik maken van ons eigen verkort laboformulier. Er wordt gebruik gemaakt van een ‘Formulier Klinische Biologie’ van het UZ zelf en de stalen worden via buizenpost naar het labo gestuurd.

Indien u een labo-aanvraag wenst te doen, kunt u bij het onthaal terecht voor dit formulier, alsook voor het verzenden van het staal.

Let op: het is belangrijk dit formulier grondig en correct in te vullen. Vraag enkel de noodzakelijke onderzoeken aan.

Het resultaat is doorgaans binnen het uur gekend en komt toe op de computer in het onthaal. Let op: brief een collega-wachtarts indien je op het einde van je shift nog een labo-aanvraag doet, zodat deze dit verder kan opvolgen.

 

Radiologie

Je kan tijdens je wachtdienst een RX of echo aanvragen via de spoedgevallendienst van het UZ. Hiervoor vul je een papieren aanvraagformulier in, waarop je o.a. je eigen gegevens, alsook de huisarts van de patiënt vermeldt. Je kan voor het aanvraagformulier en etiket met barcode terecht bij het onthaal

Let op: voor de aanvraag van een echografie dien je voorafgaandelijk telefonisch contact op te nemen met de radioloog

De patiënt kan zich met het aanvraagformulier aanmelden op de spoedgevallendienst, die het verder overneemt. Het uitvoeren van het onderzoek en de verslaggeving zal prioritair behandeld worden door de dienst radiologie. Na het onderzoek wordt de patiënt terug naar de wachtpost verwezen.

Voor het resultaat kun je bellen naar de radioloog van dienst. Dit komt ook in COZO terecht.