Onderzoek: Wat houdt u tegen om de omschakeling naar een forfaitair of per capita vergoedingssysteem te maken?

Wat houdt u tegen om de omschakeling naar een forfaitair of per capita vergoedingssysteem te maken? Marco Bortoli wil in het kader van zijn masterproef nagaan welke barrières u hiervoor als huisarts ervaart. Dit doet hij a.d.h.v. een interview van max. 45 minuten. 

Voor het behalen van de graad Master of Science in het Management en Beleid in de gezondheidszorg voert Marco Bortoli een onderzoek uit naar de vergoedingssystemen die in Vlaanderen van toepassing zijn binnen de eerstelijnszorg. In België wordt de eerstelijnszorg gefinancierd aan de hand van twee vergoedingssystemen: het prestatiegericht vergoedingssysteem en het forfaitair vergoedingssysteem. De meeste Vlaamse huisartsen verkiezen, anno 2021, nog altijd een prestatiegericht vergoedingssysteem boven een forfaitair of per capita vergoedingssysteem.

Meer informatie over zijn onderzoek vindt u hier.

Interesse om deel te nemen? Neem dan contact op met marco.tiziano.bortoli@vub.be!