Onderzoek UGent naar de levenskwaliteit bij personen met een chronische aandoening

De Universiteit Gent voert momenteel wetenschappelijk onderzoek uit naar de levenskwaliteit bij personen met een chronische aandoening. Het doel van deze studie is om hier beter inzicht in te verkrijgen met het oog op het verbeteren van de levenskwaliteit bij chronisch zieken. Men is momenteel op zoek naar huisartsen die bereid zijn om een oproep tot deelname te verspreiden via mail onder hun volwassen patiëntenpopulatie. 

Patiënten met een chronische aandoening vullen éénmalig een vragenlijst in. Deze vragenlijst duurt ongeveer 30 minuten en omvat algemene vragen en gezondheidsvragen. Alle gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Heeft u interesse om bij dit onderzoek te helpen? Contacteer dan: Lisa.VanWilder@UGent.be, 09/332.83.69

Alvast bedankt voor uw interesse!

Prof. dr. Delphine De Smedt, Prof. dr. Els Clays, Prof. dr. huisarts Peter Pype & Lisa Van Wilder