Onderzoek naar rol van Advanced Nurse Practitioner bij CVS

In het kader van de opleiding tot Master in de Verpleegkunde en de Vroedkunde aan de UGent, in samenwerking met het UZ Gent, wordt de medewerking van huisartsen gevraagd in een onderzoek naar "De rol van een Advanced Nurse Practitioner binnen het zorgpad voor patiënten met het Chronisch Vermoeidheidssyndroom".

Een Advanced Nurse Practitioner (ANP) is een universitair opgeleide verpleegkundige met specifieke competenties (klinische praktijkexpertise, expert guidance en coaching, consultatie, onderzoeksvaardigheden, klinisch en professioneel leiderschap, samenwerking, veranderingskunde-vaardigheden en ethische beslissingsvaardigheden). Hierdoor kan een ANP een potentiële rol vervullen in het management van patiënten met CVS. In België is dergelijke rol voor een ANP bij CVS ongekend en bijgevolg onbestaande.

Het doel van dit onderzoek is de potentiële taken van een ANP te exploreren bij deze patiëntengroep. Aan de hand van semi-gestructureerde interviews zal gepeild worden naar de verwachtingspatronen bij patiënten enerzijds en huisartsen anderzijds.

Uw medewerking wordt gevraagd om dit onderzoek mogelijk te maken. Indien u bereid bent in het kader van deze studie geïnterviewd te worden (maximum 90 minuten) of vrijblijvende informatie wenst, kunt u contact opnemen met Hannah Ryckeghem: mailto:Hannah.Ryckeghem@UGent.be of 0498/30.77.76.

De dienst Algemene Inwendige Ziekten UZ Gent dankt u alvast voor uw medewerking!