Onderzoek naar forfaitair betalingssysteem huisartsen

In België bestaan er twee systemen voor de verloning van huisartsgeneeskundige zorgen: de prestatie gebaseerde betaling en het forfaitair betalingssysteem. Uw medewerking wordt gevraagd in een Haio-masterproef naar de houding ten opzichte van het forfaitair betalingssysteem in de huisartsgeneeskunde, bij artsen die (nog) niet met dit systeem werken.


Hierbij wordt de mening bevraagd over het principe van dit systeem en de praktische haalbaarheid ervan in de praktijk.
Dit onderzoek richt zich op de monodisciplinaire toepassing van het forfaitair systeem, voor huisartsgeneeskundige zorgen alleen, en staat onder begeleiding van Prof. dr. Birgitte Schoenmakers.
Onder de deelnemers wordt er een kleine attentie verloot.

Klik hier om naar de enquête te gaan.
<http://www.thesistools.com/web/?id=391020>  (4 à 6 minuten)

Alvast bedankt voor uw deelname!