Onderzoek: Euthanasie bij dementie: veldonderzoek bij de Vlaamse huisarts

Wat zijn de ervaringen en overtuigingen van de huisarts over de uitvoering van euthanasie bij de patiënt met dementie?

Niet alleen voor patiënt en familie, maar ook voor de huisarts is een euthanasieverzoek een moeilijk en belastend onderwerp. Het al dan niet ingaan op dergelijk verzoek hangt af van persoonlijke, ethische en psychologische argumenten, rekening houdend met de wettelijke grenzen. Met de toenemende vergrijzing, zal het aantal patiënten dat lijdt aan dementie de komende jaren sterk toenemen. Ook het aantal aanvragen tot uitvoering van euthanasie stijgt jaarlijks.

De wetgeving laat voorlopig geen uitvoering van euthanasie toe bij een wils- en/of handelsonbekwame patiënt met dementie.

Met dit onderzoek willen we bijdragen aan het debat over dit onderwerp. De enquête vindt u hier terug.

Dank alvast voor uw deelname die erg wordt gewaardeerd. 

Jasper Cleemput, masterstudent Geneeskunde KUL
Prof Birgitte Schoenmakers, Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde KUL