Oncocoach is nobele onbekende

Drie jaar na de invoering van de financiering via het zorgprogramma kanker, weet amper één op de vijf huisartsen dat ze een beroep kunnen op een oncocoach. Dat blijkt uit een enquête van Artsenkrant in samenwerking met het AZ Maria Middelares Gent bij ruim 200 huisartsen. 

Oncocoaches zijn verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in oncologie. Ze begeleiden en  ondersteunen kankerpatiënten  en hun naaste omgeving. Uit de enquête blijkt dat slechts één op de vijf huisartsen vertrouwd is met de functie oncocoach in de ziekenhuizen. Verreweg het merendeel van de artsen weet ook niet waarvoor de oncocoach dient. Aansluitend daarop zeggen de meeste huisartsen (79%) dat ze nooit of zelden weten welke oncocoach door het ziekenhuis is toegewezen aan hun patiënt. Dit is geen onwil, huisartsen staan wel degelijk open voor meer samenwerking en onderlinge contacten. Maar liefst negen op de tien deelnemende dokters ziet zo’n contact zitten.

Het volledige artikel kan u hier lezen.