Nieuwsbrief Therapiehuis

2e Nieuwsbrief Therapiehuis Sint-Denijs-Westrem

·         Opening Therapiehuis Sint-Denijs-Westrem

De opening van het Therapiehuis is ondertussen 3 maand geleden! We mochten
heel wat mensen ontvangen en wensen hierbij iedereen te bedanken voor de
felicitaties en gelukwensen met ons nieuw project!

Foto’s kan u terugvinden op onze website
<http://www.therapiehuissdw.be/fotos.html> .

 
·         Psychotherapiefonds

Psychotherapie wordt in de meeste gevallen nog steeds niet terugbetaald door
het ziekenfonds. We vinden dit jammer omdat psychotherapie een behandelvorm
is die even noodzakelijk is als medicatie, een heelkundige ingreep,
kinesitherapie, enz. Om het voor een aantal mensen financieel haalbaar te
maken om van het aanbod van ons Therapiehuis gebruik te kunnen maken hebben
we een psychotherapiefonds opgericht. Dit psychotherapiefonds wordt gespijsd
door PZ Sint-Camillus.

Klik hier voor meer info
<http://www.therapiehuissdw.be/files/Psychotherapiefondsregeling.pdf>


·         Groepssessie piekeren

Het psychotherapeutisch groepsprogramma 'Anders leren omgaan met piekeren'
gaat van start op woensdag 15 januari 2014. Er zijn nog enkele plaatsen
vrij.

Klik hier voor meer info <http://www.therapiehuissdw.be/piekeren.html>


·         Psycho-educatiesessies

Hieronder vindt u de data (onder voorbehoud, raadpleeg de website voor
definitieve date) van de psycho-educatiesessies :
(dinsdag van 19 tot 21u)

§  Slaapproblemen : 14/01/2014, 11/03/2014, 13/05/2014, 9/09/2014,
18/12/2014

§  Depressie : 11/02/2014, 15/04/2014, 10/06/2014, 14/10/2014, 9/12/2014

§  Angst : 18/02/2014, 1/04/2014, 3/06/2014, 7/10/2014, 2/12/2014

§  Stress & burnout : 4/03/2014, 6/05/2014, 2/09/2014, 4/11/2014

Deelname is gratis! Wel graag inschrijven op voorhand via de website of via
kim.vandewalle@therapiehuissdw.be

Klik hier voor meer info
<http://www.therapiehuissdw.be/psycho-educatie.html>


·         Start Introductiegroep ADHD

Deze groep is bedoeld voor (jong)volwassenen bij wie de diagnose ADHD
gesteld is. Het doel van de bijeenkomsten is de betrokkenen informatie en
inzicht te geven in ADHD en hen praktische tips aan te reiken om beter met
ADHD-klachten te kunnen omgaan. Uitwisseling van ervaringen is een
belangrijk onderdeel. In de groep is plaats voor maximaal 8 deelnemers. De
module bestaat uit 5 bijeenkomsten en gaat door op donderdagavond van 19u
tot 21u.

De reeks start op 30 januari 2014.

Klik hier voor meer info
<http://www.therapiehuissdw.be/files/Introductiegroep%20ADHD.pdf>


·         Facebookpagina

Het Therapiehuis Sint-Denijs-Westrem gaat mee met zijn tijd en heeft een
pagina op facebook waar u terecht kan voor de laatste updates !

Zie http://www.facebook.com/therapiehuissintdenijswestrem