Nieuws over Mind Spring

MIND-SPRING Vlaanderen is een psycho-educatie programma voor asielzoekers en vluchtelingen. Benieuwd hoe het met Mind Spring gaat en welke cursussen er allemaal werden georganiseerd? Lees er meer over in hun nieuwsbrief in bijlage.

Mind Spring wordt gegeven door speciaal daarvoor opgeleide trainers die zelf een vluchtervaring hebben. Een co-begeleider uit het welzijnswerk biedt ondersteuning. Het programma wordt gegeven in de moedertaal of in een contacttaal. 

Mind Spring doet ook een oproep naar co-begeleiders. Meer bepaald is men op zoek naar professionele hulpverleners, tewerkgesteld in een Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) of een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG). Daarnaast zijn ook begeleiders en/of hulpverleners uit opvangcentra voor asielzoekers, LOI's, OCMW's, wijkgezondheidscentra, onthaalbureau's inburgering, CLB's, ... die binnen hun werktijd een groep Mind Spring kunnen en mogen begeleiden.

Meer info in de profielbeschrijving in bijlage.