Nieuwe richtlijn Valpreventie bij thuiswonende ouderen

Welke maatregelen zijn mogelijk bij thuiswonende ouderen met verhoogd valrisico? Hoe efficiënt screenen? Het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen bracht recent een update van de richtlijn uit met antwoord op acht klinische, valgerelateerde vragen.

Vaak zijn ouderen zich nog te weinig bewust dat vallen een probleem is, en dat preventie ervan mogelijk is. Gedachten zoals “ik ben te oud geworden”, “er is niets meer aan te doen” of “vallen overkomt mij niet” belemmeren dikwijls dat ouderen iets aan hun valrisico (laten) doen. Klinkt dit herkenbaar? Het is als hulpverlener dan ook van essentieel belang om de oudere bewust te maken dat vallen vaak voorkomt en ernstige gevolgen kan hebben. Motiveer daarom de oudere om tijdig te starten met preventieve maatregelen. Daarnaast is het belangrijk dat je, als hulpverlener, aandachtig blijft op het valrisico van de oudere en hem/haar hierover informeert en indien nodig ondersteunt.

Ter ondersteuning van professionele hulpverleners in de thuiszorg bundelde het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen recente wetenschappelijke evidentie in de Vlaamse richtlijn ‘Valpreventie bij thuiswonende ouderen’.