Nieuwe richtlijn: diagnostiek van dementie in de huisartsenpraktijk

De rol van de huisarts in de diagnose van dementie is cruciaal. Deze nieuwe richtlijn biedt de huisartsen een handvat bij het vroegtijdig herkennen van signalen van dementie en het stellen van de diagnose van dit syndroom.

De richtlijn in een notendop:

De richtlijn biedt overzicht van de aanpak van dementie die, op basis van het best beschikbare wetenschappelijke bewijs, gevolgd dient te worden om de diagnose te stellen van dementie in de huisartsenpraktijk.

  • Beoogde patiëntenpolulatie: 65 jaar en ouder. De richtlijn gaat dus niet over jongdementie.
  • Doelgroep van de richtlijn: huisartsen, maar de richtlijn is ook nuttig voor thuisverpleegkundigen, kinesitherapeuten en apothekers
  • Uitgevers: Academisch Centrum Huisartsgeneeskunde KU Leuven en Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

Ga naar de richtlijn ‘Diagnostiek van dementie in de huisartsenpraktijk'