Nieuwe groeicurven bij Kind en Gezin

De nieuwe groeicurven maken het mogelijk om de groei van het jonge kind op een nog accuratere manier op te volgen op de consultatiebureaus van Kind en Gezin. Enerzijds ligt de nadruk op het belang van longitudinale opvolging van de groei door deze te vergelijken met hoe kinderen van die leeftijd in de populatie groeien. Anderzijds wordt er gekeken naar de groei op de verschillende curven onderling. 

Bij een verwijzing omwille van afwijkende groei naar de behandelende arts, wordt een begeleidende brief gevoegd met meer info. Meer details over de ingebouwde opvolg- en verwijscriteria zijn terug te vinden op het specifieke stroomdiagram voor gewicht, voor lengte en voor hoofdomtrek. Indien gewenst, kunnen deze stroomdiagrammen opgevraagd worden bij Kind en Gezin.

Meer informatie over de concrete vernieuwingen kunt u lezen via deze link