Nieuwe e-Health toepassing: elektronisch preoperatief formulier

Een elektronisch preoperatief formulier is vanaf 1 juni 2016 beschikbaar voor de huisarts in het EMD.

e-Form

Het Algemeen Ziekenhuis Maria Middelares (AZMM) Gent heeft in samenwerking met de firma Health Connect en het huisartsenplatform AZMM, een elektronisch preoperatief formulier (e-form) opgemaakt.

Dat formulier is beschikbaar in uw elektronisch medisch dossier (EMD) onder de noemer “documenten”. Als ontvanger kunt u het gewenste ziekenhuis aanvinken. Vanuit uw elektronisch patiëntendossier worden relevante gegevens zoals antecedenten, medicatie en allergieën automatisch ingebracht in dat formulier, wat een significante tijdswinst betekent ten opzichte van een papieren formulier. Na aanvinken van enkele beperkte gegevens wordt aangeduid of extra technisch onderzoek zoals ECG of bloedafname aangewezen is. Klinisch onderzoek en risico-inschatting moeten nog extra ingebracht worden. Het is tevens mogelijk om bijlagen vanuit het medisch dossier toe te voegen. Het formulier kan vervolgens elektronisch doorgestuurd worden via de e-Health Box naar het gewenste ziekenhuis. In het AZMM komt dit toe in de externe inbox van de dienst anesthesie.

Het elektronisch preoperatief formulier zal op een uniforme manier in heel Vlaanderen kunnen worden gebruikt. Een aparte mailing vanuit de diverse huisartsenpakketten volgt nog half juni 2016. Ook andere e-Forms worden in het EMD ter beschikking gesteld. Voor vragen over het gebruik van e-Forms binnen een bepaald huisartsenpakket, neemt u contact op met de desbetreffende helpdesk.