Nieuwe brochures 'diabetes en verkeer'

De Diabetes Liga publiceert twee nieuwe brochures over het thema diabetes en verkeer, gericht op patiënten enerzijds en artsen anderzijds. De brochures geven een antwoord op vele vragen met betrekking tot het veilig deelnemen aan het verkeer, het rijgeschiktheidsattest, de taken van de behandelende arts, enz.

Een medische aandoening zoals diabetes vormt in principe geen belemmering om zich in het verkeer te begeven. Rekening houdend met de behandeling en individuele gezondheidstoestand, kan er wel een impact zijn op de rijvaardigheid. Er is dan ook een specifieke wetgeving omtrent het rijbewijs van toepassing. In de brochure 'Diabetes - veilig in het verkeer' staan er concrete tips hoe een hypo- en hyperglycemie kan vermeden worden. Dit geldt zowel voor privaat als professioneel vervoer. Daarnaast gedetailleerde info over de administratieve stappen om een aangepast rijbewijs te bekomen, wat wettelijk verplicht is.

De praktische brochure voor artsen 'Aangepast rijbewijs bij diabetes' behandelt meer in detail de wetgeving rond het rijbewijs, het rijgeschiktheidsadvies/attest en de taken van de behandelend arts. 

Professionals kunnen deze brochures vanaf nu bestellen via liga@diabetes.be