Nieuw nummer voor doven en slechthorenden

Dove en slechthorende mensen kunnen de wachtposten bereiken door hun naam, telefoonnummer en 'wachtdienst Gent' te sms'en naar 8665.