Nieuw advies HGR: Breast Implant Associated-Anaplastic Large Cell Lymphoma

De Hoge Gezondheidsraad publiceert een nieuw advies met betrekking tot het borstimplantaat-geassocieerd anaplastisch grootcellig lymfoom.

Korte omschrijving: In dit wetenschappelijk advies over het beleid inzake volksgezondheid formuleert de Belgische Hoge Gezondheidsraad aanbevelingen met betrekking tot het opsporen, de registratie en de follow-up van borstimplantaat-geassocieerd anaplastisch grootcellig lymfoom bij de Belgische bevolking. Dit advies heeft tot doel om informatie ter beschikking te stellen van de zorgverleners en specifieke aanbevelingen te formuleren ten behoeve van de bevolking over de registratie en klinische follow-up van BIA-ALCL-gevallen.

Lees het volledige advies hier.